Over/About 💰

Annelien van Kempen

‘Scheppen, creëren en bewegen’
De Versierde Meelzakken in WOI fascineren. Ze zijn kleurrijk, stralen schoonheid uit en maken nieuwsgierig. Wat een scherp contrast met de trieste zwart-wit beelden van vechtende soldaten in loopgraven en in puin geschoten gebouwen. De realiteit van alle dag in een beschouwing, honderd jaar later.
‘Zakken’ zijn mijn thema sinds 2002, veel ervaringen in mijn leven komen erin samen. Ik heb honderden Zakken van glas geblazen en tegenwoordig creëer ik Quilt Zakken van gerecyclede kleding en huishoudtextiel.
Als boerendochter (1955) ben ik opgegroeid in een creatief gezin op een Nederlandse boerderij in Achthuizen op het Zuid-Hollands eiland Goeree-Overflakkee. Ik studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1979) en werkte als bedrijfsjurist in de baggersector, de textielindustrie en de verpakkingsindustrie. Vervolgens was ik een ‘mevrouw Glasbak’, leidde de promotie van de recycling van glazen flessen en potten, was directeur van de ambachtelijke kristalfabriek en bestuurder van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Sinds 1996 ben ik zelfstandig gevestigd professional met een diversiteit aan activiteiten.

Fondsen en sponsors 💰💰💰
De fondsen die mijn meelzakkenonderzoek steunen zijn:
* Hoover Presidential Foundation, West Branch, Iowa, VS (Travel Grant 2020)
* Koen Koch Fonds van de Vrienden In Flanders Fields Museum, Ieper, België (Toelage 2019)
* Vrouwe van Egmont Fonds, Nederland, 2019
* Private sponsors, 2019 – heden

“Creating and moving”
The decorated flour bags in WWI are fascinating. They are colorful, radiate beauty and evoke curiosity. They make a sharp contrast with the sad black-and-white images of fighting soldiers in trenches and buildings shot in ruins. Reflections on the reality of every day, a hundred years later.
Since 2002 ‘Bags’ or ‘Sacks’ have been my theme, as they bring together many experiences of my life. I have blown hundreds of bags in glass and nowadays I create Quilt Sacks of recycled clothing and household textiles.
As a farmer’s daughter (1955) I grew up in a creative family on a Dutch farm in Achthuizen on the South Holland island Goeree-Overflakkee. I studied law at Erasmus University Rotterdam (1979) and worked as a company lawyer in, respectively, the dredging, textile and packaging industry. Then I was ‘Mrs Glass Bin’, leading the campaign promoting the recycling of glass bottles and jars, was managing director of the crystal factory ‘Royal Leerdam Crystal’ and board member of the National Glass Museum in Leerdam. Since 1996 I’ve been working as an independent professional with various activities.

Grants and sponsoring 💰💰💰
– Herbert Hoover Travel Grant, Hoover Presidential Foundation, West Branch, Iowa, USA, 2020
– Grant Koen Koch Foundation, Friends of the In Flanders Fields Museum, Ypres, Belgium, 2019
– Vrouwe van Egmont Fund, The Netherlands, 2019
– Private sponsors, 2019 till now

Translate »