A Canadian flour bag and embroidery of proud Belgian women

This is my first article about a decorated flour bag in WWI, written in June 2018.

The Flour Bag has been part of the collection of the Textile Research Center (TRC) in Leiden, The Netherlands, since 2017 and was a gift from Pepin van Rooijen of Pepin Press, Amsterdam.

Gillian Vogelsang-Eastwood, director of TRC, wrote on the occasion of the donation about the ‘Belgian Embroidered Flour Bags’.

You can read the English translation of my article here.

Een Canadese meelzak en borduurwerk van fiere Belgische vrouwen

‘Versierde Meelzak in WOI’, collectie Textile Research Centre, Leiden. (afb. auteur)

Dit is mijn eerste artikel over een versierde meelzak in WOI, geschreven in juni 2018.

De Meelzak maakt sinds 2017 deel uit van de collectie van het Textile Research Centre (TRC) in Leiden en was een schenking van Pepin van Rooijen van Pepin Press, Amsterdam.

Gillian Vogelsang-Eastwood, directeur van TRC, schreef naar aanleiding van de schenking over de ‘Belgian Embroidered Flour Bags’.

U kunt mijn artikel hier lezen.